English

Loginex Carbon Intelligence

CO2-emissiecalculaties voor de logistiek

Loginex Carbon Intelligence geeft inzicht in de CO2-emissies over de gehele supply chain op basis van EN16258 norm en voorbereid op ISO14083.
De hoeveelheid emissie is correct toe te wijzen aan alle afzonderlijke deelnemers in de keten. Loginex analyseert emissies per zending, per klant, per modaliteit en per transportmiddel. Rapportages zijn volgens de Europese normering opgesteld.

Advanced 1, Banner Element 00 - Mobile Advanced 1, Banner Element 00 - Desktop
Graphs - orange

CO2-emissie calculaties voor de logistieke sector

Alle bedrijven dienen een bijdrage te leveren aan de strijd tegen klimaatverandering. De uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2, moet drastisch omlaag. Daarom wordt van bedrijven verwacht dat ze precies in kaart brengen hoeveel ze hiervan uitstoten, en deze informatie delen met klanten, partners en toezichthouders. Bestaande en aankomende wetgeving zoals de CSDD, de CSRD en de Duitse Lieferkettengesetz verplichten bedrijven zelfs om emissies over de gehele keten te registreren en hierover te rapporteren.

Internationale supply chains

De logistieke sector heeft een groot aandeel in de CO2-uitstoot. Daarom wordt van de sector gevraagd om deze correct te registreren en toe te wijzen aan opdrachtgevers en klanten. Echter, juist in de logistiek is het nauwkeurig en correct meten, registreren en toewijzen van CO2-emissies een grote uitdaging. Internationale supply chains zijn complex. Daarnaast is er een grote verscheidenheid in transportmodaliteiten en -ketens.

De CO2 footprint calculator voor de logistiek

Freight Truck driving towards the low-hanging setting sun

CO2-Emissie Calculatie

Loginex Carbon Intelligence: betrouwbaar en efficiënt rapporteren

Bij het berekenen en toewijzen van CO2-emissies in de logistiek is er een aantal standaarden en methoden van belang. Denk aan de Europese norm EN 16258 voor het berekenen van de uitstoot van broeikasgasssen, de Carbon Footprint of Freight Transport (COFRET)-methode en het Global Logistics Emissions Council (GLEC)-Framework. Loginex maakt gebruik van deze normen en methoden en is voorbereid op de aankomende ISO 14083 norm die in 2023 van kracht wordt. 

Loginex Carbon Intelligence SaaS-platform

Het Loginex Carbon Intelligence SaaS-platform is specifiek ontwikkeld voor logistieke bedrijven om CO2-emissies gevalideerd te berekenen. Onder de Non-Financial Reporting Directive (NFRD) en de Energy Efficiency Directive (EED) zijn grote bedrijven in Europa nu al verplicht om over duurzaamheid te rapporteren. Onder de aankomende Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) zal dat ook voor middelgrote bedrijven gelden. Die daarvoor ook CO2-emissie-informatie verzamelen bij hun business partners en toeleveranciers in de keten. Loginex voldoet aan alle van toepassing zijnde Europese normen en overige wet- en regelgeving. U kunt de software inzetten bij het samenstellen van duurzaamheidsrapportages in het kader van CSRD.

Download: De zeven voordelen van Loginex Carbon Intelligence

Vul het formulier hiernaast in en ontvang de gratis factsheet

De zeven voordelen van Loginex Carbon Intelligence

  1. Flexibel abonnement
  2. Altijd compliant 
  3. Uitgebreide rapportages
  4. Gedetailleerde inzichten
  5. Een netwerk van adviseurs
  6. Betrouwbare software
  7. Korte implementatietijd

zeven voordelen header mobile

Voor wie is Loginex Carbon Intelligence?

Loginex Carbon Intelligence Transporteurs

Transporteurs

Want accurate emissiedata zijn even belangrijk als accurate service

Loginex Carbon Intelligence Verladers

Verladers

Ook verladers hebben grote behoefte aan accurate emissieberekeningen en betrouwbare data.

Loginex Carbon Intelligence voor logistiek dienstverleners (2)

Dienstverleners

Omdat supply chains meer op data dan op wielen draaien. Ook duurzaamheidsdata.

Loginex Carbon Intelligence voor Consultants

Consultants

Stel gevalideerde CO2 rapportages op voor uw klanten, bedrijven en overheden.

Loginex Carbon Intelligence

Inzicht in CO2-emissies over de gehele supply chain

Loginex Carbon Intelligence: strategische keuzes en volledige transparantie

Loginex Carbon Intelligence geeft inzicht in de CO2-emissies over de gehele supply chain. U kunt de hoeveelheid emissie correct toewijzen aan alle afzonderlijke deelnemers in de keten. Loginex analyseert emissies per zending, per klant, per modaliteit en per transportmiddel. Rapportages zijn volgens de Europese normering opgesteld.

Operationele Transportinformatie

Loginex maakt gebruik van operationele transportinformatie en combineert deze met de beschikbare informatie over brandstofverbruik. Op basis van deze gegevens berekent Loginex de CO2-emissies. Hierdoor kunt u CO2-emissies eenvoudig alloceren en analyseren. En minstens even belangrijk: u krijgt hiermee inzicht in de potentiële reductiemaatregelen.

Cloud - network - orange-1

Inzicht in trends en prognoses

Hoe werkt Loginex Carbon Intelligence?

Verladers, logistieke dienstverleners en transporteurs kunnen Loginex inzetten om gevalideerde CO2-rapportages samen te stellen voor hun relaties. Deze rapportages geven inzicht in de efficiency van de transporten en het brandstofgebruik. Het reduceren van CO2-emissies gaat immers vaak hand in hand met efficiency-verbeteringen.

SaaS-platform

Het SaaS-platform Loginex Carbon Intelligence maakt gebruik van een datawarehouse met geavanceerde analysemogelijkheden. Hiermee beschikt u over een historisch overzicht van uw transport-, brandstof- en CO2-gegevens. U krijgt inzicht in trends en prognoses. In combinatie met de business intelligence-tool kunt u actuele en historische CO2-informatie en rapportages genereren.